преглед

на търг

2360-2252

Търг 2360-2252 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 1111

Дата на публикуване: 25.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 123, Дребна: 124

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 369м³

Начална цена: 11111.33 лв.

Стъпка: 111 лв.

Гаранция: 556 лв.

Първа дата: 14.06.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.01.2018

Документация за провеждане на търг

25.01.2018

Проекто-договор

25.01.2018

Протокол от проведен търг

25.01.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.01.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

25.01.2018