преглед

на търг

2700-2034

Търг 2700-2034 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 16012

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 24, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 90м³

Начална цена: 35000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1750 лв.

Първа дата: 26.03.2016, 10:30

Втора дата: 31.03.2016, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ