преглед

на търг

5700-2256

Търг 5700-2256 - ДГС ТЕТЕВЕН

Обект No. 2

Дата на публикуване: 19.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 11.68, Средна: 23.44, Дребна: 10.67

Дърва (м³): За огрев: 345.89, ОЗМ: 0.18

Общо: 391.86м³

Начална цена: 23456.33 лв.

Стъпка: 2345 лв.

Гаранция: 1173 лв.

Първа дата: 19.02.2018, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2018

Документация за провеждане на търг

19.02.2018