преглед

на търг

3300-2161

Търг 3300-2161 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ягд

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 12м³

Начална цена: 78000.00 лв.

Стъпка: 7800 лв.

Гаранция: 3900 лв.

Първа дата: 22.12.2016, 10:00

Втора дата: 27.12.2016, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор