преглед

на търг

2830-2077

Търг 2830-2077 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бм, чм, кб

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 54, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 8

Общо: 160м³

Начална цена: 468893.00 лв.

Стъпка: 320 лв.

Гаранция: 46889 лв.

Първа дата: 09.06.2016, 15:15

Втора дата: 15.06.2016, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ