преглед

на търг

4470-2072

Търг 4470-2072 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1607

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, чб, бм

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 56, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 6

Общо: 140м³

Начална цена: 34652.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 3465 лв.

Първа дата: 09.06.2016, 14:00

Втора дата: 15.06.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ