преглед

на търг

2700-2067

Търг 2700-2067 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1560-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, бм

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 15, Дребна: 119

Дърва (м³): За огрев: 13, ОЗМ: 0

Общо: 149м³

Начална цена: 20000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 20.04.2016, 16:00

Втора дата: 27.04.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване