преглед

на търг

2100-2065

Търг 2100-2065 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1240-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 32, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 67м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 50 лв.

Първа дата: 25.04.2016, 16:00

Втора дата: 28.04.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор