преглед

на търг

2041-2061

Търг 2041-2061 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2222

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 25, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 256, ОЗМ: 15

Общо: 313м³

Начална цена: 7895.00 лв.

Стъпка: 780 лв.

Гаранция: 790 лв.

Първа дата: 19.04.2016, 10:30

Втора дата: 25.04.2016, 10:30

Приложени документи: