преглед

на търг

2360-2060

Търг 2360-2060 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 1560

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 23, Дребна: 122

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 0

Общо: 248м³

Начална цена: 20000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 12.04.2016, 17:00

Втора дата: 15.04.2016, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор