преглед

на търг

2440-2059

Търг 2440-2059 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1110-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 67, Дребна: 134

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 213м³

Начална цена: 11111.21 лв.

Стъпка: 556 лв.

Гаранция: 556 лв.

Първа дата: 13.04.2016, 08:30

Втора дата: 18.04.2016, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване