преглед

на търг

2772-2058

Търг 2772-2058 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1737

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, ела, чм

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 12, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 78, ОЗМ: 49

Общо: 258м³

Начална цена: 39562.14 лв.

Стъпка: 2900 лв.

Гаранция: 3956 лв.

Първа дата: 12.04.2016, 17:00

Втора дата: 18.04.2016, 17:00

Приложени документи: