преглед

на търг

2000-2057

Търг 2000-2057 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 1736

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 23, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 56

Общо: 177м³

Начална цена: 50230.00 лв.

Стъпка: 5200 лв.

Гаранция: 5023 лв.

Първа дата: 15.04.2016, 15:30

Втора дата: 19.04.2016, 15:30

Приложени документи: