преглед

на търг

2360-2054

Търг 2360-2054 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 1733

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, чм

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 250, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 84

Общо: 504м³

Начална цена: 17896.25 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 1790 лв.

Първа дата: 08.04.2016, 11:00

Втора дата: 13.04.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване