преглед

на търг

2825-2055

Търг 2825-2055 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1734

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бм, елб, мб

Дървесина (м³): Едра: 84, Средна: 100, Дребна: 500

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 8

Общо: 724м³

Начална цена: 35842.32 лв.

Стъпка: 3800 лв.

Гаранция: 3584 лв.

Първа дата: 15.04.2016, 14:30

Втора дата: 18.04.2016, 14:30

Приложени документи: