преглед

на търг

2800-2056

Търг 2800-2056 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1735

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, елб, лб

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 56, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 2

Общо: 134м³

Начална цена: 20630.65 лв.

Стъпка: 2000 лв.

Гаранция: 2063 лв.

Първа дата: 11.04.2016, 09:30

Втора дата: 14.04.2016, 09:30

Приложени документи: