преглед

на търг

2780-2053

Търг 2780-2053 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1732

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 150, Средна: 2, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 2

Общо: 194м³

Начална цена: 15694.45 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 1569 лв.

Първа дата: 12.04.2016, 14:00

Втора дата: 15.04.2016, 14:00

Приложени документи: