преглед

на търг

2850-2052

Търг 2850-2052 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2107-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 23, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 0

Общо: 85м³

Начална цена: 9876.00 лв.

Стъпка: 494 лв.

Гаранция: 494 лв.

Първа дата: 11.04.2016, 11:30

Втора дата: 14.04.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване