преглед

на търг

2780-2050

Търг 2780-2050 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 14701-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 15, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 0

Общо: 87м³

Начална цена: 2454.56 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 123 лв.

Първа дата: 08.04.2016, 10:30

Втора дата: 14.04.2016, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг