преглед

на търг

2777-2049

Търг 2777-2049 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1235

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 12, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 0

Общо: 65м³

Начална цена: 9785.00 лв.

Стъпка: 494 лв.

Гаранция: 489 лв.

Първа дата: 08.04.2016, 14:00

Втора дата: 11.04.2016, 14:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор