преглед

на търг

2960-2048

Търг 2960-2048 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1620-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, бм

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 12, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 43м³

Начална цена: 7450.00 лв.

Стъпка: 373 лв.

Гаранция: 373 лв.

Първа дата: 07.04.2016, 10:15

Втора дата: 11.04.2016, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор