преглед

на търг

2782-2047

Търг 2782-2047 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1320-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 7, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 9

Общо: 93м³

Начална цена: 22345.00 лв.

Стъпка: 1117 лв.

Гаранция: 1117 лв.

Първа дата: 06.04.2016, 14:00

Втора дата: 11.04.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ