преглед

на търг

2100-2046

Търг 2100-2046 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1220

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 12, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 0

Общо: 68м³

Начална цена: 2358.00 лв.

Стъпка: 118 лв.

Гаранция: 118 лв.

Първа дата: 01.04.2016, 17:00

Втора дата: 04.04.2016, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ