преглед

на търг

5720-2045

Търг 5720-2045 - ДГС РИБАРИЦА

Обект No. 1560

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: ела, елб, туя

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 23, Дребна: 122

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 0

Общо: 248м³

Начална цена: 20000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 06.04.2016, 14:00

Втора дата: 12.04.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ