преглед

на търг

2500-2044

Търг 2500-2044 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 1540-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 43, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 9, ОЗМ: 0

Общо: 146м³

Начална цена: 7657.00 лв.

Стъпка: 382 лв.

Гаранция: 383 лв.

Първа дата: 04.04.2016, 15:00

Втора дата: 11.04.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор