преглед

на търг

2347-2043

Търг 2347-2043 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1606

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 68, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 270, ОЗМ: 798

Общо: 1227м³

Начална цена: 46776.00 лв.

Стъпка: 4600 лв.

Гаранция: 4678 лв.

Първа дата: 07.04.2016, 11:30

Втора дата: 12.04.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг