преглед

на търг

2900-2042

Търг 2900-2042 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1608

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 517, Средна: 22, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 90

Общо: 857м³

Начална цена: 66155.00 лв.

Стъпка: 6600 лв.

Гаранция: 6616 лв.

Първа дата: 07.04.2016, 14:00

Втора дата: 11.04.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг