преглед

на търг

2950-2041

Търг 2950-2041 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1523-11

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 92, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 216м³

Начална цена: 12574.00 лв.

Стъпка: 1250 лв.

Гаранция: 1257 лв.

Първа дата: 07.04.2016, 11:00

Втора дата: 11.04.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ