преглед

на търг

2360-2350

Търг 2360-2350 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 01.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 200

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 200м³

Начална цена: 10000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 01.02.2023, 16:45

Приложени документи: