преглед

на търг

2630-2349

Търг 2630-2349 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1101-1

Дата на публикуване: 01.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 600, Средна: 0, Дребна: 200

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 800м³

Начална цена: 131989.00 лв.

Стъпка: 1457 лв.

Гаранция: 3500 лв.

Първа дата: 01.02.2023, 09:55

Приложени документи: