преглед

на търг

2700-2348

Търг 2700-2348 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 2228

Дата на публикуване: 19.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: мсек

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 567, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 125

Общо: 715м³

Начална цена: 45980.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 450 лв.

Първа дата: 25.01.2023, 16:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

19.01.2023