преглед

на търг

2360-2039

Търг 2360-2039 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 1601-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 99, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 196м³

Начална цена: 12294.00 лв.

Стъпка: 820 лв.

Гаранция: 1229 лв.

Първа дата: 30.03.2016, 12:30

Втора дата: 04.04.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване