преглед

на търг

2700-2346

Търг 2700-2346 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 2226

Дата на публикуване: 19.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, лб

Дървесина (м³): Едра: 588, Средна: 567, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 87, ОЗМ: 0

Общо: 1265м³

Начална цена: 45980.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 450 лв.

Първа дата: 26.01.2023, 14:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2023