преглед

на търг

2700-2344

Търг 2700-2344 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 2224

Дата на публикуване: 19.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 588, Средна: 567, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 87, ОЗМ: 125

Общо: 1390м³

Начална цена: 45980.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 450 лв.

Първа дата: 25.01.2023, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2023