преглед

на търг

2700-2343

Търг 2700-2343 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 2223

Дата на публикуване: 19.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чм

Дървесина (м³): Едра: 588, Средна: 0, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 125

Общо: 766м³

Начална цена: 45980.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 450 лв.

Първа дата: 19.01.2023, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2023

Документация за провеждане на търг

19.01.2023