преглед

на търг

1090-2038

Търг 1090-2038 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 16429

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 265, Средна: 59, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 3

Общо: 359м³

Начална цена: 23246.00 лв.

Стъпка: 1015 лв.

Гаранция: 2325 лв.

Първа дата: 01.04.2016, 11:00

Втора дата: 05.04.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ