преглед

на търг

1090-2339

Търг 1090-2339 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 15.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 600, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 600м³

Начална цена: 79850.00 лв.

Стъпка: 1457 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 15.01.2023, 13:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2023