преглед

на търг

2180-2338

Търг 2180-2338 - ДГС ЕТРОПОЛЕ

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 15.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 1000, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1000м³

Начална цена: 128976.00 лв.

Стъпка: 1256 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 15.01.2023, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2023