преглед

на търг

2050-2337

Търг 2050-2337 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 2304-1

Дата на публикуване: 14.01.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, чб

Дървесина (м³): Едра: 1000, Средна: 100, Дребна: 300

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1400м³

Начална цена: 79850.00 лв.

Стъпка: 790 лв.

Гаранция: 3500 лв.

Първа дата: 15.01.2023, 10:45

Приложени документи: