преглед

на търг

2780-2335

Търг 2780-2335 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 123

Дата на публикуване: 07.07.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 14.07.2022, 09:30

Приложени документи: