преглед

на търг

2780-2334

Търг 2780-2334 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 12345678

Дата на публикуване: 12.05.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 10000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 13.05.2022, 11:45

Приложени документи: