преглед

на търг

2440-2332

Търг 2440-2332 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 123

Дата на публикуване: 24.03.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 0м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 23 лв.

Първа дата: 24.03.2022, 13:45

Приложени документи:

Допълнителни документи

17.05.2022

Допълнителни документи

17.05.2022

Допълнителни документи

17.05.2022