преглед

на търг

2830-2331

Търг 2830-2331 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 124

Дата на публикуване: 23.03.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 0м³

Начална цена: 123.00 лв.

Стъпка: 12 лв.

Гаранция: 123 лв.

Първа дата: 24.03.2022, 12:00

Приложени документи: