преглед

на търг

2500-2037

Търг 2500-2037 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 16016

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 64, Средна: 32, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 104, ОЗМ: 0

Общо: 202м³

Начална цена: 10380.00 лв.

Стъпка: 780 лв.

Гаранция: 1038 лв.

Първа дата: 31.03.2016, 13:30

Втора дата: 07.04.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ