преглед

на търг

2700-2330

Търг 2700-2330 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1111

Дата на публикуване: 10.03.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, чб

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 123, Дребна: 412431

Дърва (м³): За огрев: 3, ОЗМ: 8

Общо: 412577м³

Начална цена: 50000.00 лв.

Стъпка: 5000 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 10.03.2022, 13:45

Приложени документи: