преглед

на търг

2440-2326

Търг 2440-2326 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1234

Дата на публикуване: 22.02.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 25.02.2022, 12:00

Приложени документи: