преглед

на търг

2950-2325

Търг 2950-2325 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1541

Дата на публикуване: 19.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бм

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 23, Дребна: 324

Дърва (м³): За огрев: 76, ОЗМ: 8

Общо: 437м³

Начална цена: 50000.00 лв.

Стъпка: 5000 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 24.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2022

Документация за провеждане на търг

19.01.2022