преглед

на търг

2700-2323

Търг 2700-2323 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 3141

Дата на публикуване: 22.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 4, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 76, ОЗМ: 8

Общо: 216м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 25.10.2021, 11:00

Приложени документи: