преглед

на търг

4470-2322

Търг 4470-2322 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 213

Дата на публикуване: 31.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 657, Средна: 5, Дребна: 453

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 9

Общо: 1132м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 31.05.2021, 10:00

Приложени документи: