преглед

на търг

2700-2321

Търг 2700-2321 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1313

Дата на публикуване: 25.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела, чм

Дървесина (м³): Едра: 53, Средна: 53, Дребна: 2342

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 0

Общо: 2454м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 31.05.2021, 09:45

Приложени документи: